Studie Canovi

Francesca Canovi se narodila 5. října 1974 a v roce 1998 ukončila studium na Právnické fakultě v Miláně obhajobou diplomové práce na téma Ekonomická politika, při které jí byl oponentem prof. Mario Guido Talamona. Je zapsána v Advokátní komoře od roku 2001. Francesca se specializuje převážně na občanské právo, právo bankovní a obchodních společností. Dále se věnuje rodinnému právu a je členkou AIAF od roku 2013. V mimosoudní fázi je velmi úspěšným mediátorem. Francesca dále intenzivně spolupracuje s kolegy s různými specializacemi a to i v jiných zemím EU. Její kolega z advokátní kanceláře, advokát Giulio Carrara je habilitovaným advokátem u Nejvyššího soudu.Nezanedbatelnou část služeb AK Canovi tvoří právní poradenství a asistence českým společnostem, které mají podnikatelské záměry a zájmy v Itálii. Vysoká profesionální úroveň těchto služeb je garantována spoluprácí advokátky Canovi s JUDr. Karolina Bardea, která poskytuje právní služby v češtině. Karolina dále hovoří slovensky, italsky a anglicky.